Medicinsk Yoga

Medicinsk Yoga i Varmvatten eller på land

Oavsett ålder, fysik, smidighet och tidigare erfarenhet så passar denna yoga dig!

Programmen består av medveten andningsträning, mjuka fysiska övningar, avslappning och meditation. Detta är en yoga för dig som behöver bli av med stress, bli smidigare, lära dig andas med hela din kapacitet för att få bättre blodcirkulation i muskler och alla organ

Yogan används idag som komplementär terapiform inom svensk sjukvård, bland annat på Danderyds sjukhus och Karolinska sjukhuset i Stockholm samt Malmö Allmänna sjukhus samt på mer än 110st andra vårdinrättningar. Denna Yogan har ALLA lika stor nytta av!!!

Vill Du veta mera om medicinsk yoga gå vidare till: www.medicinskyoga.se

Medicinsk Yoga i Varmvattenbassängen på Väggabadet! En yoga som passar alla åldrar!

Medicinsk Yoga på STOL passande alla åldrar

Måndagar 18,00-ca 19,00 Fortsättning. 19,00- ca 20,00 Nybörjare

Nya kurser startar i höst

Plats: Meddelas vid anmälan!!

Anmälan gör du till Ann Karlsson, 0454-13600 eller ann.halsobolaget@telia.com

Hälsobolaget i Karlshamn AB
Kungsgatan 66
374 38 Karlshamn

Telefon: 0454-13600
Mail: ann.halsobolaget@telia.com