Klassisk Massage

Den som får massage regelbundet slipper spänningsvärk, blir mindre stressad och får mer energi.

Den klassiska massagens viktigaste uppgift är att bearbeta muskelspänningar, något som har blivit ett stort problem idag. Fler och fler människor går omkring med ständig värk i nacke och rygg.

När en muskeln utsätts för en konstant belastning minskar blodflödet och därmed även tillförseln av syre och näring. Det i sin tur gör att slaggprodukter samlas. Av smärtan drar muskeln ihop sig och lederna utsätts för ett ökat tryck. Ju mer ont man får desto mer spänner man sig. Till slut är man inne i en ond cirkel som är svår att bryta.

Genom massage stimuleras blodcirkulationen och muskler och leder mjukas upp. Man bearbetar triggerpunkter (ömma punkter) och töjer ut de muskler som är förkortade. Allt eftersom spänningarna släpper, släpper även kroppens försvar och den onda cirkeln bryts. Med regelbunden massage kan man i det flesta fall förebygga muskelspänningar.

Ordet massage tros komma från latinets massa eller grekiskans masso och båda betyder beröra. Och det är precis vad som sker. En massör trycker och töjer på hud, bindväv, muskler, blodkärl för att uppnå olika resultat och effekter. Enbart beröringen i sig bidrar till en känsla av välbefinnande.

Positiva effekter som massagen kan ge:

 • Sänkta nivåer av stresshormon
 • Sänker blodtrycket
 • Bättre sömn
 • Minskad risk för skador vid träning
 • Förbättrad kroppshållning
 • Avslappning
 • Minskad muskelspänning
 • Ökad blodcirkulation
 • Minskad smärta och värk
 • Stärkt immunförsvar
 • Ökad koncentrationsförmåga

Priser
Svensk Klassisk massage, ca 50 minuter, 580:-

Hälsobolaget i Karlshamn
Kungsgatan 66
374 38 Karlshamn

Telefon: 0454-13600
Mail: ann.halsobolaget@telia.com